Tavsiyeler
Anket

Üyelik Sözleşmesi;


BEKİR MOBİLYA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1. Taraflar
a) www.bekirmobilya.net (Bundan böyle sözleşmede“Bekir Mobilya” olarak anılacaktır).
b) www.bekirmobilya.net internet alışveriş sitesine üye olan kullanıcı (“Üye" olarak anılacaktır).
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşme’nin konusu Bekir Mobilya’ne ait olan internet sitesi www. Bekirmobilya.net ‘dan üyelerinin yararlanma koşullarının belirlenmesinden ibarettir.
3. Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri
a) Üye, www. Bekirmobilya.net internet alışveriş sitesine üye olduğunda verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin ilgili kanunlar önünde doğru olduğu, Bekir Mobilya 'nin bu bilgilerin gerçek dışılığı sebebiyle uğrayacağı bütün zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan eder ve taahhüt eder.
b) Üye, Bekir Mobilya tarafından kendisine iletilmiş olan şifreyi başka bir kişi ya da kuruluşlarla paylaşamaz, üyenin söz konusu şifreyi kullanım hakkı yalnızca kendisine aittir. Bu nedenle karşılaşılabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler ya da yetkili mercilerce Bekir Mobilya 'ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia, hak ve taleplere karşı, Bekir Mobilya 'nin söz konusu izinsiz kullanımdan doğan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklı tutulmaktadır.
c) Üye www.bekirmobilya.net internet sitesini kullandığında yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bu kuralları ihlal etmemeyi en baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamıyla ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
ç) Üye, www.bekirmobilya.net internet alışveriş sitesini hiçbir halde kamu düzenini bozan, başkalarını rahatsız ve taciz eden biçimde, genel ahlak kurallarına aykırı, yasalara aykırı bir gaye için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek biçimde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunma hakkına sahip değildir.
d) www.bekirmobilya.net internet alışveriş sitesinde üyelerce beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamıyla üyelerin kendi şahsi görüşleridir ve görüş sahibini bağlayıcıdır. Bu fikir ve düşüncelerin Bekir Mobilya 'yle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Bekir Mobilya 'nin üyenin bildireceği fikir ve görüşlerden dolayı üçüncü şahısların uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü şahısların beyan edeceği fikir ve görüşlerden dolayı üyenin uğrayabileceği zararlardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
e) Bekir Mobilya, üye bilgilerinin yetkisiz kişiler tarafından okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek problemlerden ötürü sorumlu olmayacaktır. Üye, www.bekirmobilya.net internet alışveriş sitesinin kullanılmasından kaynaklanan uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeniyle Bekir Mobilya 'nden tazminat talep etmeyeceğini baştan kabul etmiş olur.
f) Üye, diğer internet kullanıcılarının bilgilerine, yazılımlarına ve verilerine izinsiz ulaşmamayı ya da kullanmamayı kabul etmiş olur. Aksi halde, bu nedenden dolayı doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamıyla üyeye aittir.
g) İşbu üyelik sözleşmesi dâhilinde sayılan maddelerden bir ya da birden fazlasını ihlal eden üye işbu ihlal sebebiyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Bekir Mobilya ‘ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca da; işbu ihlal sebepleriyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Bekir Mobilya 'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından kaynaklanan tazminat isteğinde bulunma hakkı saklıdır.
ğ) Bekir Mobilya ‘nin sürekli tek taraflı gerektiğinde üyenin üyeliğini iptal etme, silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı saklıdır. Üye işbu tasarrufu baştan kabul etmektedir. Bu durumda, Bekir Mobilya 'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
h) www.bekirmobilya.net internet ve alışveriş sitesi tasarım ve yazılımı Bekir Mobilya mülkiyetin dahilinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ile ilgili kanunlarca korunup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, değiştirilemez ve iktisap edilemez. Bu internet sitesinde adı geçen diğer şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
ı) Bekir Mobilya tarafından www.bekirmobilya.net internet ve alışveriş sitesinin iyileştirilmesine, geliştirilmesine yönelik ve/veya yasal mevzuat içerisinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanılabilir.
i) Bekir Mobilya müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, ürünlerini ve/veya hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını daha rahat hale getirebilmek için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Bekir Mobilya, üyenin www.bekirmobilya.net internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kayıtlarını bulundurma hakkına sahiptir.
j) Bekir Mobilya ‘ne üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar dahilinde Bekir Mobilya tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, Bekir Mobilya’ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, paylaşılmasına, Bekir Mobilya ve tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Bekir Mobilya kendisi ile internet, telefon, SMS,  vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Bekir Mobilya’ni sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Bekir Mobilya’nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
k) Bekir Mobilya, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Bekir Mobilya’ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Bekir Mobilya ve Bekir Mobilya web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
l) Bekir Mobilya web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde bütün tedbirler alınmıştır. Bununla beraber nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlamış olması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Bekir Mobilya internet sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hasar, hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır.
m) Bekir Mobilya, internet sitenin içeriğini dilediği zaman düzeltme, değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve/veya Bekir Mobilya internet sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutmaktadır.
n) Bekir Mobilya, üyelik sözleşmesinin şartlarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek duymaksızın değiştirebilir, güncelleyebilir, silebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her türlü hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
o) Taraflar, Bekir Mobilya 'ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve bahsi geçen söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu beyan ve kabul eder.
ö) Bekir Mobilya, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendi sisteminde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahiptir, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılır.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Bekir Mobilya tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Bekir Mobilya üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye dair ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması demek, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan bütün maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve taraflarca karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Saygılarımızla www.bekirmobilya.net

 

Üyelik Sözleşmesi
Kapat Kabul Ediyorum